Điều kiện & Điều khoản

Người dùng vui lòng đọc kỹ và đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng Sản Phẩm/ Dịch Vụ của chúng tôi khi chơi tài xỉu trực tuyến.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ DỊCH VỤ (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Chung”) điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của Người Sử Dụng, với tư cách là khách hàng, khi sử dụng Sản Phẩm/ Dịch Vụ do Tài Xỉu TOP cung cấp.

Điều khoản và Điều kiện chung

Thuật ngữ “Khách hàng” chỉ bất cứ cá nhân hay thực thể nào đồng ý một cách rõ ràng hoặc ngụ ý với mọi điều khoản và điều kiện của Tài Xỉu TOP bằng cách mở Tài khoản và đặt cược vào các trò chơi trên trang web của Tài Xỉu TOP.

Thông qua việc đăng ký Tài Xỉu TOP, khách hàng  thừa nhận rằng cá cược không hợp pháp với trẻ vị thành niên.

Mọi khách hàng truy cập vào Trang web của Tài Xỉu TOP đều đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng các dịch vụ của công ty (“Thỏa thuận”) như sau.

Thỏa thuận này mô tả các điều khoản, điều kiện và rủi ro hiện hành đối với việc bạn sử dụng các dịch vụ của Tài Xỉu TOP được cung cấp tại tên miền https://taixiu.us/  (website của Tài Xỉu TOP). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.

Bạn phải đọc, đồng ý và chấp thuận mà không được chỉnh sửa mọi điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này, bao gồm các điều khoản và điều kiện được quy định rõ bên dưới và những điều khoản và điều kiện được đưa vào để tham chiếu, trước khi bạn trở thành Khách hàng đăng ký, đã kích hoạt của Tài Xỉu TOP.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng website của Tài Xỉu TOP, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này có hiệu lực khi được chấp thuận trong quá trình đăng ký đối với Khách hàng đăng ký mới bằng cách đánh dấu chọn vào ô chọn “Tôi đã đọc và chấp thuận các điều khoản và điều kiện” và “Tôi đủ 18 tuổi” trong mẫu đơn đăng ký và nhấn nút “Tạo tài khoản mới” trong quá trình đăng ký trên trang web https://taixiu.us/.

Bạn cam kết tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của trang web. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này, và không sử dụng hoặc truy cập website của Tài Xỉu TOP của chúng tôi sau khi đăng ký, bạn phải thông báo bằng văn bản cho chúng tôi ngay lập tức

Tài Xỉu TOP không chịu trách nhiệm pháp lý bằng bất kỳ cách nào đối với bất kỳ người nào trong trường hợp bất khả kháng, hoặc khi có hành động của bất kỳ chính phủ hay cơ quan pháp lý nào. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này bị xem là không hợp lệ hoặc không có tính thực thi, thì những điều khoản còn lại đều vẫn còn hiệu lực và được thực thi.

Việc một bên không thực thi bất kỳ quyền hay điều khoản nào trong Thỏa thuận này đều sẽ không được xem là được từ bỏ đối với quyền hoặc điều khoản đó.

Tài Xỉu TOP có quyền chỉ định Thỏa thuận này hoặc bất cứ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không cần bạn đồng ý.

Tài Xỉu TOP có quyền tùy thời sửa đổi các điều khoản trong Thỏa thuận này bằng cách đăng báo các điều khoản sửa đổi trên website của Tài Xỉu TOP. Bạn chịu trách nhiệm kiểm tra liệu Thỏa thuận có được sửa đổi hay không. Bất kỳ sửa đổi nào đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày được phát hành trên website của Tài Xỉu TOP.

Bằng cách tiếp tục sử dụng website của Tài Xỉu TOP, Dịch vụ hoặc Phần mềm mà Tài Xỉu TOP cung cấp, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các ĐK&ĐK của Thỏa thuận này cũng như các bản sửa đổi mới nhất của Thỏa thuận. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các thay đổi trong các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bạn không được sử dụng hoặc truy cập các Dịch vụ của chúng tôi, và phải thông báo bằng văn bản cho chúng tôi ngay lập tức.

Trong trường hợp sửa đổi các ĐK&ĐK này, khi đăng nhập vào Tài khoản trên Tài Xỉu TOP, một hộp phóng ra sẽ thông báo cho Người chơi biết rằng các ĐK&ĐK đã được cập nhật. Người chơi sẽ được yêu cầu đồng ý với các ĐK&ĐK cập nhật này.

Sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên giao dịch, lô-gô và biểu tượng là tài sản của Tài Xỉu TOP.

Bạn sẽ không có bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với, hoặc bất kỳ quyền hoặc giấy phép sử dụng các tài liệu này hoặc website ngoài những quyền được nêu trong Thỏa thuận này.

Hình ảnh hiển thị trên website là tài sản của Tài Xỉu TOP hoặc được sử dụng có giấy phép. Bạn đồng ý không tải lên, đăng lên, tái tạo hoặc phân phối bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác được bảo hộ bản quyền hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác (cũng như quyền công khai và riêng tư) mà không xin phép chủ sở hữu các quyền đó và xin văn bản đồng ý trước của Tài Xỉu TOP.

Thông tin và bảo mật

Để tham gia chơi các trò chơi với tư cách là Người chơi, bạn phải điền vào mẫu đơn đăng ký trên trang web www.rongho.top hoặc trang web liên kết khác bằng mẫu đơn do chúng tôi cung cấp, trong mẫu đơn đó cần bao gồm tối thiểu những thông tin sau:

  • Danh tính;
  • Độ tuổi: Bạn cần đảm bảo bạn đã đủ tuổi chơi cá cược theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có quyền xác minh ngày sinh mà bạn cung cấp ở giai đoạn đăng ký trước khi bạn: Nạp tiền vào tài khoản; Truy cập các trò chơi; Chơi cờ bạc bằng tiền của bạn hoặc phần thưởng;
  • Nơi thường trú của khách hàng;
  • Địa chỉ email và số điện thoại liên lạc của khách hàng (điện thoại bàn / di động);
  • Tên người dùng cá nhân và bí mật (“Biệt hiệu”, “Biệt danh”;
  • Mật khẩu. Người dùng được khuyên chọn mật khẩu mạnh và khó đoán để bảo mật và chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu này sẽ được giữ bí mật;

Chúng tôi không chịu trách nhiệm theo bất cứ hình thức nào đối với việc bạn để một bên thứ ba sử dụng trái phép mật khẩu của bạn để truy cập trái phép hay giao dịch nào trong trường hợp tên và mật khẩu của Người dùng đã được đăng ký chính xác.

Xem thêm thông tin về Tài Xỉu TOP tại: